Homeopatické léky

Jak se připravují léčiva

Samuel Hahneman (objevitel homeopatie) přesně formuloval návod na přípravu homeopatických léků. Vypracoval rovněž unikátní metodu nazvanou "potenciace", která umožňuje uvolnit do výsledné směsi celou sílu čili potenci účinné substance.

Teorie ředění

Mnoho přípravků je založeno na vysoce aktivních nebo dokonce jedovatých látkách. Hahneman zjistil, že léčiva musí být ve velmi vysoké míře zředěna, aby pacient netrpěl žádnými vedlejšími účinky přípravku. Ke svému překvapení pak objevil paradoxní skutečnost, že čím je léčivo zředěnější, tím déle a hlouběji působí a tím méně dávek je nutno užívat. Protože jsou přípravky naředěny v tak vysoké míře, je vysoce nepravděpodobné, že bych v nich zůstala byť jediná molekula původní substance. To znamené, že je užívání přípravků naprosto bezpečné, i když se třeba připravují z prudce jedovatých látek.

Stupně ředění

Homepatické prostředky se zpravidla připravují podle různých systémů ředění:

1. Decimální (D)

Poměr ředění 1:10.
Číselné označení mají například D12.

2. Centezimální (C)

Poměr ředění 1:100.
Číselné označení mají například C9.

3. Mileziální (M)

Poměr ředění 1:1000.

3. Kvinkvagintamileziální (LM)

Poměr ředění 1:50000.

Číslo D12, C6,... udává, jakým systémem a kolikrát byl přípravek zředěn a dynamizován.
Například přípravek Allium cepa C6 byl zředěn a protřepán podle centezimálního ředění šestkrát.

Příprava homeopatických léků

Homeopatické léky se připravují z látek rostlinného, minerálního či živočišného původu. Podle přírodního stavu se mohou upravovat mnoha různými způsoby.
Rostlinné a živočišné suroviny se používají buď celé, nebo pokrájené. což závisí na jejich velikosti a konzistenci.
Kovy, které jsou v přírodním stavu nerozpustné, se mísí s krystalky laktózy a opakovaně melou, až vznikne prášek tak jemný, že je ve vodě rozpustný. Tento proces se nazývá triturace.
Krystalické látky a suchá semena se také melou, jestliže jsou tvrdá, příliš velká nebo rozpustná ve vodě.

POSTUP:

1. krok

Rostliné suroviny, například listy, kořeny a květy, a některé živočišné suroviny, jako jsou mořské hvězdice, se jemně pokrájí. Jiné suroviny se rozpuštějí ve vodě či se melou.

2. krok
Surovina se dává do velké skleněné láhve, v níž se zalije roztokem alkoholu a destilované vody (nejčastěji 90 procent alkoholu a 10 procent vody).

3. krok
Směs se nechá kratší či delší dobou stát. Mixtury, které se musí macerovat dlouho, se občas pravidelně protřepávají.
Rostlinné suroviny se mohou nechat vylouhovat několik dnů i týdnů, zatímco mixtury nerostných látek mohou být dále zpracovány takřka okamžitě.

4. krok
Když se surovina po potřebnou dobu macerovala, prolije se mixtura přes fitr nebo se vylisuje, aby se z ní oddělila kapalná složka. Takto základní tekutina je "základní tinktura" pro přípravu homeopatického prostředku a uchovává se v láhvi z tmavého skla.

5. krok
Jedna kapka základní tinktury se rozpustí ve směsi čistého alkoholu a destilované vody podle systému ředění.

6. krok
Vzniklý roztok se energeticky protřepává nebo sklepáví o pevnou podložku, což je postup objevený Hahnemannem a nazývaný "dynamizace".

7. krok
Po protřepávání (dynamizaco) roztoku se pátý a šestý krok opakuje tolikrát, kolikrát je třeba. Pokaždé se pak výsledný roztok ve stejném poměru znovu zředí směsí čistého alkoholu a destilované vody, až se nakonec dosáhne požadovaného stupně zředění, a tím i požadované potence homeopatického přípravku.

8. krok
Jakmile roztok dosáhl požadované potence, přidá se několik kapek k laktózovým tabletkám, globulkám, granulím či prášku.
Přípravek se uchovává v láhvi z tmavého skla.

Image

© 2017 Ing. Bc. Michael Gyepes, RHom. Kontakt