Nemoc

Nemoc není náhoda. Je indikátorem nerovnováhy v našem životě. Je výsledkem dosavadního způsobu života, myšlenek a přání - je součástí svědomí.

Nemoc nás upozorňuje, že někde chybujeme.

Klasická homeopatie bere v úvahu i vliv našich předků, který je možno také homeopaticky řešit. V člověku vzniká nejprve určitý vnitřní stav a potom se okolo něho vytváří situace, která je v souladu s tímto stavem.

Člověk je původce své nemoci a tvůrce situace, ve které žije.

Vnější okolnosti nejsou příčinou nemoci. Každý je zodpovědný za svou nemoc a za svou situaci. Ve schopnosti člověka vytvořit si svou nemoc je ukrytá i jeho schopnost najít řešení. Člověk má moc svobodné volby a tím i možnost změny. Je schopný opustit staré problémy a vytvořit nové možnosti. V okamžiku, kdy se pacient rozhodne vzít život do vlastních rukou, být autentický a jednat v souladu se svým svědomím, začíná chápat, čemu ho měla nemoc naučit. Toto je úroveň, na které nemoc vzniká a na které dochází k uzdravení. Tento pohled vrací člověku pocit zodpovědnosti a možnost vyléčení.
Uzdravování je proces změny a klasický homeopat - poradce je průvodce v tomto procesu.

Vznik nemoci

Každý člověk má svojí vibraci. Tato vibrace je harmonická a nemá žádné extrémní výkyvy. Následkem různých vlivů a životních událostí dochází k výkyvům a k disharmonii. Pokud výkyvy překročí přípustnou hranici, dochází k nemoci.

Image

Život je plný různých událostí. Tyto události jsou podobné homeopatikým léků a jejich fyzickému a mentálnímu obrazu.
Člověk se postupně dostává do různých obrazů homeopatických léků.

Image

Jako příklad lze uvést lék Pulsatilla nitrica.

Mentálním obrazem tohoto léku je u dítěte strach z opuštění, strach, aby rodiče neodešli, vazba na rodiče a také vztek na rodiče.
Pokud dítě prožije podobné strachy a situace, je možné přirovnat tuto část života k léku Pulsatilla.

Jak probíhá léčba

Princip léčby je velmi jednoduchý. Tak, jak se člověk dostává do jednotlivých životních situací a tedy do obrazů homeopatických léků, léčba postupuje v čase zpět od současnosti do minulosti.

Léčba je sestavena z homeopatikých léků, které postupně řeší všechny události v životě.

Image

Jaké nemoci lze léčit

Otázka léčitelnosti nebo neléčitelnosti pacienta není v tom, jestli se nemoc jmenuje tak nebo jinak, kam ji zařadila moderní medicína, jakou diagnózou ji označila. Otázka léčitelnosti v homeopatii je ta, jaký dosah má homeopat, kolik toho umí, je to otázka jeho odbornosti. A druhá, možná ta důležitější věc je, jak nám pacient dovolí, abychom s ním pracovali. On se nám musí svým způsobem otevřít. Pokud to neudělá, je neléčitelný.
Tam je ta hranice.

K úspěšně řešeným nemocem z poradny patří například deprese, schizofrenie, aspergerův syndrom, autismus, ADHD nebo vývojové poruchy.
K dalším řešeným problémům zpatří mimo jiné nádorová onemocnění, rozpad svalstva ALS, roztroušená skleróza, kožní onemocnění včetně lupénky, astma, alergie, migrény nebo problémy s pohybovým systémem.

Na co si dát pozor při homeopatické léčběHomeopatikum nepůsobí jako ostatní léky, tedy nějakou účinnou částicí. Je tam jakási vibrace, která ladí to, co je ve Vašem tělo rozladěno.

K tomu, aby byl efekt, je třeba podat velmi podobný lék stavu, který řešíte.

V čem je podobnost?

Vynechám, jak se to tvoří, ale každý homeopatický lék má svůj mentální obraz a fyzický obraz. Mentální obraz je prakticky to, co se v životě stalo a fyzickým obraz je projev nemocí, chování,....

Když se sestavuje homeopatická léčba, podává se klientovi lék nejvíc podobný svým fyzickým a mentálním obrazem.

A nyní ta rizika a účinnost:

1. lék vyberete správně a problém se vyřeší

2. lék nevyberete správně a nemoc se nevyřeší

3. lék nedáte úplně přesně, nemoc se bude řešit jen částečně a při tom vytáhnete z těla něco, o čem jste nevěděli, ale je obrazem léku a ten lék to zcela správně "tahá" ven.

Jako příklad uvedenu arnica, která hojí jak rány fyzické, tak psychické. Dáte arniku na zranění (fyzické) a ona vytáhne rány duševní. V lepším případě se vypláčete, ale může to být i horší.

4. lék je nepřesný a vy vykážete obraz homepatického léku

V praxi dáte na rýmu kalium bichromicum a ono vytáhne krvácení z nosu, protože je to ve fyzickém obraze toho léku.

5. hrozí zaléčení. Když podáte homeopatikum ve větším množství, nemusí Vám dlouhou dobu ostatní homeopatika fungovat.

Jak z toho ven, aniž byste museli navštívit homeopata?

1. nepoužívejte vysoké potence. Když je lék správně vybrán, stačí kulička a jede to. Potence ted 5CH, 9CH, v nouzi 15CH či 30CH

2. Nedávejte velké množství homeopatik. Opravdu stačí kulička a podávání 3x denně 5 kuliček je fakt zbytečné.

3. Dávejte vždy jedno homeopatikum v jednom čase. Nikdy nekombinujte.


© 2017 Ing. Bc. Michael Gyepes, RHom. Kontakt